• Thông dụng

  Số từ

  Eight, eightth.
  thằng tám tuổi
  an eight-year-old boy.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  eight
  octa

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  span

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  center (centre)
  central
  centre
  centre, center
  centrum
  nucleon
  block
  broken rice
  chip
  flake
  laminal
  lap
  leaf
  paddle
  plank
  plaque
  plate (steel)
  platen
  sheet

  Giải thích VN: Tấm vật liệu mỏng như giấy, thủy tinh hoặc kim [[loại. ]]

  Giải thích EN: A similar broad, thin piece of some other material, such as paper, glass, or metal.

  sheeting
  shield
  structural slab
  tablet
  tile
  tiled
  cable
  radius
  scope
  wafer
  bath
  dip steep
  dipping
  imbibe
  proof
  soak
  steep
  provisional
  short-lived
  temp
  temper
  temporarily
  temporary

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  center
  centre
  bar
  board
  granule
  grit
  groats
  middling
  offal
  piece
  plate
  screening
  seconds
  sharp
  sheet
  slab
  speck
  size
  sweep
  subject

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X