• Thông dụng

  Sensible, sound.
  Tìm cách giải quyết vấn đề hợp nhất
  To look for the most sensible way of settling a problem.
  Hợp tình hợp
  Conformable to reason and sentiment.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  legitimate
  rational
  reasonable
  reasoned

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  justice
  reasonable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X