• Thông dụng

  Trạng ngữ

  Or; whether
  trong bốn hay năm ngày
  in four or five day

  Tính từ

  Well; grad; interesting
  quyển sách này rất hay
  This book is very interesting

  Động từ

  To lear; to hear of; to come to know of
  vừa mới hay tin vợ
  to have just learned of news from wife
  Frequently; constantly; often
  hay quên
  to often forget

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X