• Thông dụng

  Số từ.

  Four, fourth
  một năm bốn mùa
  there are four seasons in a year
  một trăm lẻ bốn
  a hundred and four
  châu á gấp bốn lần châu âu
  Asia is four times larger than Europe
  đợt bốn
  round four, the fourth round
  bốn tám
  forty-eight
  xe bốn bánh
  a four-wheeler
  thú bốn chân
  a quadruped
  bốn dài hai ngắn
  four long (boards) and two short (making up a coffin)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  four

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  basin
  bath
  tub
  water tank

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tub
  copy
  ring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X