• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  marginal productivity
  hiệu suất biên của vốn
  marginal productivity of capital
  hiệu suất biên tế của đồng vốn
  marginal productivity of capital
  thuyết hiệu suất biên
  marginal productivity doctrine
  thuyết hiệu suất biên tế
  marginal productivity doctrine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X