• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  actual volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích thực chung
  overall actual volumetric efficiency
  charge coefficient
  clearance volumetric efficiency
  volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích thực
  true volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích thực chung
  overall actual volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích tổng
  total volumetric efficiency
  tổng hiệu suất thể tích thực
  overall real volumetric efficiency

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  apparent volumetric efficiency

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X