• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  flush

  Giải thích VN: tả những bề mặt tách rời nhau nhưng nằm trên một mặt [[phẳng. ]]

  Giải thích EN: Describing separate surfaces that are on the same level..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X