• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blank character
  character
  chuỗi tự trống
  null character string
  tự trong
  shift-in character
  tự trong
  SI character
  tự trong
  internal character code
  null
  chuỗi tự trống
  null character string
  null character
  chuỗi tự trống
  null character string
  null character (NULL)
  space character

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X