• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  End Of Address (EOA)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  end of address
  sự kết thúc địa chỉ
  end of address (EOA)
  sự kết thúc địa chỉ
  EOA (endof address)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X