• Thông dụng

  Danh từ

  Industry; manufacture
  kỹ nghệ nặng
  heavy industry
  kỹ nghệ gia
  industrialist

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  engineering
  kỹ nghệ giao thông (trên mạng)
  traffic engineering
  kỹ nghệ tri thức
  knowledge engineering

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X