• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mechanical engineering

  Giải thích VN: Một ngành kỹ thuật liên quan tới quan niệm, nghiên cứu, thiết kế, vận hành bảo dưỡng máy [[móc. ]]

  Giải thích EN: The branch of engineering concerned with the conception, research, design, operation, and maintenance of machines.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X