• Thông dụng

  Twig, branch, phylum.
  Hái một ngành hoa đào về cắm lọ hoa
  To pluck a twig of peach blossom for one's flower vase.
  Ngành trên ngành dưới trong một họ
  The main branch and auxiliary branch of a family.
  Ngành y
  The medical branch [of activity.
  Ngành động vật chân khớp
  The Arthropoda phylum.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sector
  công nghệ thông tin của ngành phục vụ công cộng quốc tế
  International Public Sector Information Technology (IPSIT)
  kinh tế ngành điện
  electricity sector economics
  sectorial
  service
  ngành hàng hải
  sea-service
  barb

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  branch
  ngành bảo hiểm
  branch of insurance
  ngành công nghiệp
  branch of industry
  ngành công nghiệp
  industrial branch
  ngành học
  branch of knowledge
  ngành không sản xuất
  non-productive branch
  ngành máy lạnh
  cold storage branch
  ngành nghề
  branch of work
  ngành nông nghiệp
  branch of farming
  ngành tổ chức hội nghị
  conference operations branch
  phân công nội bộ giữa các ngành
  intra-branch division of labour
  line
  giám đốc ngành
  line manager
  hiệp hội các nhân viên ngành hàng không
  Air Line Employees Association
  ngành hoạt động
  line of business
  ngành hoạt động: ngành kinh doanh
  line of business
  ngành kinh doanh
  line of business
  ngành mặt hàng chuyên doanh
  special line of business
  ngành sản xuất
  line of production
  tổ chức ngành dọc
  line organization
  segment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X