• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  logging
  kỹ thuật carota giếng bằng tia gama
  gamma ray well logging
  kỹ thuật carota giếng khoan
  well logging
  kỹ thuật carota nhiệt độ giếng khoan
  temperature well logging

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X