• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  return difference

  Giải thích VN: Sự khác nhau giữa 1 giá trị của một chuyển đổi chu [[trình. ]]

  Giải thích EN: The difference between 1 and the value of a loop transmittance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X