• Thông dụng

  Unfounded, not based on facts.
  Những chuyện không đâu
  Stories not based on facts, figments of the imagination.
  Tin đồn không đâu
  Unfounded rumours.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X