• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  unbraced
  cột không giằng
  unbraced column
  khung không giằng
  unbraced frame

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X