• Thông dụng

  Very urgent, very pressing.
  Việc này rất khẩn thiết không được trì hoản một ngày nào
  This business is very pressing and should not be delayed a single day.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X