• Thông dụng

  Protruding.
  Răng khểnh
  To have protruding teeth,to be buck-toothed.
  Lounging, sprawling.
  Ngày nghỉ nằm khểnh nhà
  To spend day off sprawling in bed at home.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X