• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cube
  cường độ khối vuông
  cube strength
  mẫu khối vuông tông
  concrete cube
  mẫu khối vuông thí nghiệm
  test cube
  mẫu thử khối vuông tông
  concrete test cube
  mẫu thử khối vuông bêtông
  test cube, cube
  thí nghiệm khối vuông bằng vữa
  mortar cube test

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X