• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cinder block

  Giải thích VN: Khối tông xây dựng được tạo ra bằng một khối [[xỉ. ]]

  Giải thích EN: A concrete building block made with a cinder aggregate. .

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X