• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  UI or U-joint
  universal joint

  Giải thích VN: một trong những khớp nối trên trục các [[đăng. ]]

  khớp nối các đăng hardy-spicer
  hardy-spicer (universal) joint
  universal joint (UJ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X