• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  knee
  knuckle-joint
  swivel
  chìa vặn kiểu khớp quay
  swivel wrench
  khớp quay được
  swivel joint
  swivel joint
  turning couple
  turning pair
  universal joint

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X