• Thông dụng

  Danh từ

  Key, key-like thing
  tra chìa vào khoá
  to insert a key in a lock

  Động từ

  To stretch out, to extend, to show, to produce
  chìa tay ra đón ai
  to extend one's hand to greet someone
  chìa cho xem tấm thẻ
  to show one's card
  To jut out, to protrude
  ban công chìa ra ngoài đường
  the balcony juts out over the road

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X