• Thông dụng

  Rise, orgin, beginning.
  Khởi nguyên của trụ
  The origin of the universe.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X