• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  shell clearance

  Giải thích VN: Trong một mũi khoan khoét, sự khác nhau giữa đường kính ngoài của mũi khoan đường kính [[dưỡng. ]]

  Giải thích EN: In a reaming shell, the difference between the outside diameter of a bit or core barrel and the outside set or gage diameter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X