• Thông dụng

  Động từ

  To bore; to pierce; to broach
  khoét lỗ
  to pierce a hole

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bore
  sự khoét rộng
  counter-bore
  drill-in or drilling-in

  Giải thích VN: 1. quá trình dùng mũi khoan tạo ra hố tròn 2. quá trình đào hầm dùng với máy khoan đá nén khí, búa khoan, máy thủy [[lôi. ]]

  Giải thích EN: 1. the process of using a drill to make a circular hole.the process of using a drill to make a circular hole.2. the operation of tunneling or stoping with a compressed-air rock drill, jackhammer, or drifter.the operation of tunneling or stoping with a compressed-air rock drill, jackhammer, or drifter.

  loop-hole
  mole
  perforate
  ream
  khoét rộng miệng loe
  ream bell
  rebore

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X