• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accumulator
  depot
  kho chứa bưu kiện
  parcels depot
  kho chứa vật
  equipment depot
  pantry
  repository
  reservoir
  source
  stock yard
  storage facility
  storage space

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X