• Thông dụng

  Động từ

  To contain, to hold, to be full of
  hồ chứa nước
  a lake containing water, a reservoir
  sự việc chứa đấy ý nghĩa
  a fact full of significance
  sức chứa
  containing power, capacity
  To receive (của ăn cắp), to shelter (tù vượt ngục, cán bộ cách mạng..)
  To keep
  chứa bạc
  to keep a gambling-house
  chứa trọ
  to keep a boarding-house
  chứa thổ đổ hồ
  to keep a brothel and run a gambling-house

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X