• Thông dụng

  Away, absent, out of sight.
  Khuất mặt cách lời
  Out of sight, out of touch.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X