• Thông dụng

  (Be) hidden from view,(Be) sheltered from.
  Ngồi khuất sau cột đình
  To sit hiddenfrom behind a pilla of the communal house.
  (Be) absent.
  Thôi thì mắt khuất chẳng thà lòng đau
  Better be absent than feel a tug at one's heart - strings.
  (Be)Gone;(Be) dead and gone.
  Kẻ khuất người còn
  The dead and the living.
  Be brought to one's knees, be subdued.
  Không chịu khuất trước bạo lực của thực dân
  not brought to one's knees by force by the colonialists.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hidden
  tệp khuất
  hidden file

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X