• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  wire frame
  biển diễn khung dây
  wire frame representation
  hình khung dây
  wire-frame model
  sự biểu diễn khung dây
  wire frame representation
  đồ họa khung dây
  wire frame graphics

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X