• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  bogie frame
  khung giá chuyển hướng dạng xoắn
  bogie frame twisting
  khung giá chuyển hướng thép hàn
  fabricated bogie frame
  khung giá chuyển hướng thép hàn
  welded bogie frame

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X