• Thông dụng

  Tính từ
  cold
  poor

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  autogenous healing

  Giải thích VN: Việc gắn lại các đứt gãy trong tông khi người ta gắn các tấm tông lại với [[nhau. ]]

  Giải thích EN: The closing up of cracks in concrete that occurs when concrete sections are kept damp and in contact.

  beading
  caulk
  jaw
  solder
  soldering resin
  sweat
  weld
  weldability
  welded

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sealed
  cut-off date
  term

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X