• Thông dụng

  Abstain from unsuitable foods, keep a diet.
  Đẻ xong theo tục lệ phải kiêng cữ
  Accoding to old customs, a woman must abstain from unsuitable foods after childbirth.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X