• Thông dụng

  Tính từ.

  Right.
  điều phải
  a right thing.

  Cảm thán.

  All right.
  phải anh về
  all right
  Just go home.

  Động từ.

  Must, should.
  phải làm tròn nhiệm vụ
  one must fulfil one's duty
  To be given to be affected by.
  phải bệnh
  to be affected by a disease.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X