• Thông dụng

  Chair ( in a chair made of clasped hands ).
  Hai trẻ em kiệu tay một em khác
  Two little boys chaired a third one (in their clasped hands).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X