• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gold foil
  gold leaf
  điện nghiệm vàng
  gold-leaf electroscope

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X