• Thông dụng

  Quibble, use cassuisty.
  Thôi đừng sự nữa sự thực đã rành rành ra đấy
  Stop using casuistry, truth is obvious enough

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X