• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decrement
  lượng giảm lôga
  logarithmic decrement
  lượng giảm lôgarit
  logarithmic decrement
  máy đếm gia lượng/giảm lượng
  increment/decrement counter
  ống đếm lượng tăng/lượng giảm
  increment/decrement counter
  trường lượng giảm
  decrement field
  Decrement (DEC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X