• Thông dụng

  Continue [in office], elect for a second term, re-elect.
  bộ trưởng giao được lưu nhiệm trong chính phủ mới
  The Minister of Foreign affairs was continued [in office] in the new goverment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X