• Thông dụng

  Danh từ.

  Peanut; ground-nut.
  kẹo lạc
  peanut sweets.

  Động từ.

  To lose; to stray.
  đạn lạc
  a stray bullet.
  To be out of.
  lạc giọng
  to be out of tune.
  To mislay.
  hay để lạc giấy tờ
  to often mislay documents.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X