• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  differential
  mạch lấy vi phân
  differential circuit
  differentiate
  lấy vi phân theo x
  differentiate with respect to x

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  differentiate
  lấy vi phân theo x
  differentiate with respect to x

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X