• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  wire mesh reinforcement
  backings

  Giải thích VN: Ván bằng gỗ lót tường nhám(loại tường trang [[trí). ]]

  Giải thích EN: The battens affixed to rough walls to which wood or other linings are attached.

  base
  base course
  bearing pad
  bed course
  bedding course
  buffer layer
  cushion
  cushion underlay
  filler
  foundation
  gasket
  inlay
  insert
  liner
  lining
  mattess
  seal
  staffing
  subbase
  sublayer
  underbed
  underlay
  underlayer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X