• Thông dụng

  Động từ

  To look sidelong at; to glance
  liếc nhìn quanh mình
  to glance around oneself
  To strop; to set (razor)
  liếc dao cạo
  to set a razor

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  glance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X