• Thông dụng

  Danh từ
  camphor

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  camphor
  cồn long não
  camphor spirit
  dầu long não
  camphor oil
  nước long não
  camphor water
  rượu long não
  camphor spirit
  menthol

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X