• Thông dụng

  Động từ.

  To train; to drill.
  luyện học sinh
  to drill one's pupils.
  To refine.
  Luyện sắt
  to refine iron.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  harden
  luyện cho cứng
  case harden
  treat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X