• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flat (screen) display
  flat panel (monitor, e.g.)
  flat panel display
  giao diện hiển thị màn hình phẳng
  Flat Panel Display Interface (FPDI)
  hiển thị màn hình phẳng
  Flat Panel Display (FPD)
  flat panel monitor
  flat screen
  flat-panel display
  giao diện hiển thị màn hình phẳng
  Flat Panel Display Interface (FPDI)
  hiển thị màn hình phẳng
  Flat Panel Display (FPD)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X