• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  drag conveyor

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chain-and-scarper conveyor
  dragger
  dragging device
  drag-link conveyor
  scraper conveyor
  máy bốc xếp kiểu máng cao
  gantry traveler with scraper conveyor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X