• Thông dụng

  Động từ.

  To pick up in one's hands, to scoop up with one's hands
  bốc một nắm muối
  to take a handful of salt
  bốc bùn
  to scoop up mud in one's hands
  ăn bốc không dùng thìa đũa
  to eat with one's fingers, without using a spoon or chopsticks
  To make up (một đơn thuốc bắc)
  thầy lang đơn bốc thuốc
  the herbalist writes out a prescription and makes it up
  To draw (lá bài, que thăm)
  bốc quân bài
  to draw a card
  bốc thăm
  to draw lots
  To exhume and move (hài cốt) to another place
  To load, to unload
  bốc hàng lên xe
  to load goods into a lorry
  hàng chở đến chưa bốc xuống đất
  the goods carried to destination have not been unloaded
  To remove
  bom bốc đi cả một khối đất đá
  the bombs removed a whole block of earth and stone
  bão to nhà bị bốc nóc
  the violent storm removed the roof of the house
  bốc cả gia đình đi nơi khác
  to move the whole family to another place
  (nói về lửa, khói, hơi) To rise, to emit
  ngọn lửa bốc cao
  the flames rose high
  bụi bốc trời
  a cloud of dust rose and shrouded the sky
  chén trà bốc mùi thơm
  the cup of tea emitted a nice flavour
  (nói về hiện tượng tâm lý) To flare up
  máu nóng bốc lên đầu
  his blood is up
  cơn giận bốc lên
  a fit of anger flared up
  To be a hothead
  tích cực nhưng dễ bốc
  he is zealous but a hothead
  ý kiến hơi bốc
  the idea is a bit that of a hothead
  (nói về cây trồng) To shoot up
  lúa non được mưa bốc rất khoẻ
  the tender rice plants shoot up vigorously in the rain
  Danh từ.
  Boxing.
  Enema, douche
  Draught beer
  Half-pint beer glass.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X