• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  firing machine

  Giải thích VN: Máy gây cháy nổ bằng [[điện. ]]

  Giải thích EN: An electric blasting machine.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X